Regulamin

Terminy i definicje użyte w regulaminie

 • Sklep – sklep internetowy działający pod adresem offroadprime.pl,
 • Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, dokonująca zakupów w Sklepie,
 • Produkt (Towar) – rzecz ruchoma dostępna w Sklepie, która może być przedmiotem umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,
 • Konsument – osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  Usługobiorca – użytkownik sieci Internet korzystający z usługi elektronicznej dostępnej w Sklepie,
 • Konto – oznacza zabezpieczony hasłem, przypisany do konkretnego Usługobiorcy panel administracyjny w Sklepie, za pomocą którego Usługobiorca uzyskuje dostęp do dotyczących go elektronicznych danych przechowywanych przez oprogramowanie Sklepu, umożliwiający Usługobiorcy składanie zamówień bez konieczności ponownego wpisywania danych osobowych oraz zarządzanie adresami,
 • Otrzymanie zamówionego Produktu – oznacza objęcie zamówionego produktu w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez Niego osobę trzecią inną niż przewoźnik,
 • Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. 1951 nr 4 poz. 28).

I. Regulamin – niniejszy regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

1.1 Sklep prowadzony i administrowany jest przez Sprzedawcę: Enduro 7 Koniuszy Pakulski Spółka jawna, Bohaterów Warszawy 22/15, 75-211 Koszalin, wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000599487, NIP 6692526588, REGON 363609381, e-mail biuro@offroadprime.pl.

1.2 Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży oraz świadczenia drogą elektroniczną usług przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

1.3 Kontakt ze Sklepem możliwy jest poprzez formularz kontaktowy lub adres poczty elektronicznej (e-mail) biuro@offroadprime.pl.

1.4 W przypadku gdy Klient nie będzie mógł zarejestrować się lub zalogować, nie będzie wiedział jak złożyć zamówienie – może skontaktować się ze Sklepem, który chętnie udzieli potrzebnych informacji aby rozwiązać problem.

1.5 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca/Usługodawca są następujące: połączenie z siecią Internet, prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca, włączona obsługa JavaScript oraz cookies, czynna skrzynka poczty elektronicznej.

§ 2. Zamówienia

2.1 Informacje o Produktach zamieszczone na stronie Sklepu stanowi zaproszenie do zawierania umów (zgodnie z przepisem art. 71 Kodeksu cywilnego).

2.2 Klient składając zamówienie poprzez stronę Sklepu składa Sprzedawcy ofertę kupna określonego Produktu.

2.3 Zamówienia przyjmowane są przez Sklep 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2.4 Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie i wysłanie „formularza zamówienia” znajdującego się w Sklepie z uwzględnieniem dokonania wyboru: ilości i specyfikacji Produktów, sposobu i adresu dostawy oraz metody płatności. Podczas składania zamówienia Klient powinien podać w formularzu dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia.

2.5 Dane osobowe, o których mowa w ustępie poprzednim, których podanie jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji zamówienia, są następujące: imię, nazwisko, kod pocztowy, miasto, adres (ulica i nr domu/lokalu), nr telefonu komórkowego oraz adres e-mail.

2.6 Wysłane przez Sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie Sprzedawcy, o przyjęciu oferty Klienta, w wyniku którego następuje zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

2.7 Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta realizowane są pierwszego kolejnego dnia roboczego.

2.8 Wysyłka przygotowanego zamówienia następuje zazwyczaj w ciągu 24h, najpóźniej w ciągu 5 dni od daty zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu lub informacji od operatora o pozytywnej transakcji e-przelewem lub kartą – chyba, że jest to inaczej wskazane na karcie produktu przez Sprzedawcę.

2.9 Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania produktów wolnych od wad.

§ 3. Ceny i warunki płatności

3.1 Wszystkie ceny podawane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w polskich złotych. Ceny te nie zawierają kosztów dostawy, które określone są w zakładce Wysyłka.

3.2 Na każdy sprzedany produkt wystawiany jest paragon lub faktura – jeśli Klient wyraźnie zaznaczy chęć otrzymania faktury.

3.3 Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki, które pokrywa Klient. Koszt przesyłki produktów zależny jest od wybranego sposobu płatności, wartości całego zamówienia oraz sposobu dostawy i podany jest w podsumowaniu zamówienia wyświetlającym się na podstronach Sklepu podczas składania zamówienia przez Klienta (przed zawarciem umowy sprzedaży).

3.4 Możliwe są następujące formy płatności:

 • Przelew – forma płatności dla klientów preferujących samodzielne logowanie do banku internetowego lub wizytę w placówce banku. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu.
 • Płatność za pobraniem online – forma płatności fizycznej, gotówka przekazywana kurierowi w chwili dostarczenia towaru do Klienta.

3.5 Informacja zawierająca całkowitą wartość zamówienia (wraz z kosztami przesyłki) udostępniana jest przed potwierdzeniem zamówienia przyciskiem „Zamawiam i płacę” a także przesyłana w potwierdzeniu złożenia zamówienia pocztą elektroniczną (e-mail) na adres podany przez Klienta.

3.6 Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w Sklepie, w tym koszty dostawy, w terminie do 5 dni od daty złożenia zamówienia. Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Sklep.

3.7 Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24. Przedmiotowe usługi świadczy DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, NIP 781-173-38-52, REGON 634509164, Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513, wysokość kapitału zakładowego: 1 697 000 zł.

§ 4. Dostawa

4.1 Zamówione Produkty dostarczane są, w zależności od wyboru Klienta, za pośrednictwem wyspecjalizowanych operatorów pocztowych lub firm kurierskich (DPD Polska Sp. z o.o., Poczta Polska S.A., Paczkomaty Inpost S.A.) na terytorium Polski. Przesyłki poza granice Polski (Unia Europejska) dostarczane są poprzez Pocztę Polską S.A. Klient ponosi koszty dostawy określone w zakładce Wysyłka.

4.2 Sklep poinformuje Klienta o wysłaniu produktów pocztą elektroniczną (e-mail).

4.3 Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sklepem dotycząca zakupu danego Produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia zależny od wybranej metody wysyłki określonej w zakładce Wysyłka.

4.4 Do momentu otrzymania Produktu przez Klienta to Sklep odpowiada za niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu, chyba że Klient wybrał inną formę dostawy niż formy dostawy proponowane przez Sklep.

4.5 Termin doręczenia przesyłki przez przewoźnika każdorazowo zależy od wybranego rodzaju dostawy i wynika z warunków świadczenia usług przewozowych stosowanych przez Inpost Paczkomaty S.A. (dostępnych na stronie internetowej www.twoj.inpost.pl) i DPD Polska Sp. z o.o. (dostępnych na stronie internetowej www.dpd.com.pl).

§ 5. Prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny

5.1 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w terminie 14 dni od otrzymania zamówionego Produktu, Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Sprzedawca, z uwagi na podejście prokonsumenckie, wydłuża ten termin do 30 dni.

5.2 Oświadczenie o odstąpieniu Konsument może złożyć Sprzedawcy albo drogą elektroniczną (wysyłając wiadomość e-mail z oświadczeniem na adres wskazany w § 1 ust 1.3) albo wysyłając pisemne oświadczenie na nośniku papierowym pocztą tradycyjną na wskazany w §1 ust. 1.1 adres siedziby Sprzedawcy. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca udostępnia wzór formularza tutaj.

5.3 Zwracany produkt, Klient powinien odesłać do Sprzedawcy na adres siedziby wskazany w § 1 ust. 1.1 na własny koszt, gdyż zgodnie z obowiązującymi przepisami Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Termin na odesłanie wynosi 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5.4 Do zwracanych produktów można dołączyć oryginał dowodu zakupu (paragon lub faktura), który ułatwi Sklepowi zaksięgowanie zwrotu.

5.5 Jeżeli Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie. Jednakże Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5.6 Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności na rzecz Konsumenta przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5.7 Sprzedający informuje, iż prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827). Aktualny tekst tej ustawy tutaj.

§ 6. Reklamacje produktów

6.1 Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za wady fizyczne oraz prawne sprzedanego produktu (rękojmia).

6.2 Reklamacje z tytułu rękojmi Konsument może zgłaszać pisemnie na adres Sklepu wskazany w § 1 ust 1.1 lub pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 1 ust 1.3

6.3 Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.

6.4 Reklamowany produkt odesłać należy na wskazany w §1 ust. 1.1 adres siedziby Sprzedawcy.

6.5 Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla Niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.

6.6 Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacyjnego. Skorzystanie z formularza w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.

6.7 W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Klientem nie będącym Konsumentem, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

§ 7. Usługi świadczone drogą elektroniczną

7.1 Usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną są bezpłatne. Sprzedaż Towarów nie jest usługą świadczoną drogą elektroniczną.

7.2 Do usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną należy:

 • udostępnianie, użytkownikowi sieci Internet, do wglądu opisów produktów (w tym fotografii produktów);
 • udostępnianie, użytkownikowi sieci Internet, za pomocą strony internetowej Sklepu, formularza zamówienia;
 • umożliwianie użytkownikowi sieci Internet korzystania z Konta w Sklepie;

7.3 Usługobiorca, w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w ustępie poprzednim ust a i b, poprzez opuszczenie strony internetowej Sklepu.

7.4 Usługobiorca, w każdej chwili ma możliwość zakończenia świadczenia przez Usługodawcę usług, o których mowa w ust. 7.2 ust c niniejszego paragrafu, usuwając swoje Konto ze Sklepu poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości e-mail na adres Sklepu wskazany w § 1 ust 1.3.

7.5 W celu utworzenia Konta w Sklepie (zarejestrowania się), należy kliknąć na znajdujący się w górnym rogu strony internetowej Sklepu napis „Zaloguj się” lub poprzez dodanie Produktu do koszyka i przejście do następnego etapu logowania / rejestracji. Następnie należy podać swój adres poczty elektronicznej, utworzyć hasło do Konta, podać imię, nazwisko, adres dostawy, nr tel.). Podanie danych osobowych wymienionych w zdaniu poprzednim jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu założenia Konta. Po dokonaniu tych czynności należy je zatwierdzić poprzez kliknięcie na przycisk z napisem „Zarejestruj się”.

7.6 Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną Usługobiorca składać może w formie elektronicznej (poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Sklepu wskazany w § 1 ust 1.3) bądź tradycyjnej formie pisemnej (poprzez wysłanie listu na wskazany w §1 ust. 1.1 adres siedziby Usługodawcy

7.7 Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji dotyczącej usługi świadczonej drogą elektroniczną w terminie do 14 dni od dnia jej otrzymania.

§ 8. Prawa autorskie

8.1 Sklep internetowy, a w szczególności teksty, zdjęcia i grafika znajdujące się w Sklepie stanowią wyłączną własność Sprzedawcy.

8.2 Sprzedawcy przysługują pełne prawa autorskie majątkowe i pełne prawa autorskie osobiste do wszystkich utworów znajdujących się na stronie Sklepu. W szczególności przysługuje mu wyłączne prawo do nadzoru nad sposobem korzystania z utworów znajdujących się na stronie Sklepu oraz czerpania korzyści materialnych z ich rozpowszechniania, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.).

§9. Ochrona danych osobowych

9.1 Administratorem danych osobowych Klientów i Usługobiorców jest Sprzedawca (Usługodawca).

9.2 Dane osobowe Klientów i Usługobiorców chronione są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich, przetwarzanie ich z naruszeniem prawa oraz ich zmianę, utratę, naruszenie lub zniszczenie. Administrator zabezpiecza dane osobowe Klientów zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

9.3 Dane osobowe Klientów i Usługobiorców przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, realizacji umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Sklepu, wystawiania Klientom faktur oraz prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

9.4 Klienci i Usługobiorcy mają prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz poprawiania ich. W tym celu należy wysłać do Administratora wiadomość e-mail na adres Sklepu wskazany w § 1 ust 1.3 (w przypadku użytkownika niezarejestrowanego) bądź zalogować się na swoje konto w Sklepie (w przypadku użytkownika zarejestrowanego).

9.5 Klienci i Usługobiorcy mają prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu należy wysłać do Administratora wiadomość e-mail na adres Sklepu wskazany w § 1 ust 1.3.

9.6 W przypadku wyrażenia przez Klienta bądź Usługobiorcę odrębnej i świadomej zgody jego dane osobowe będą przetwarzane przez Sklep również w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie (w szczególności poprzez wysyłanie do Klienta bądź Usługobiorcy newslettera).

9.7 Jeżeli Użytkownik strony internetowej Sklepu wyraża na to zgodę, Administrator posługuje się plikami cookies o charakterze sesyjnym, funkcjonalnym i statystycznym. Pliki te stosowane są wyłącznie w celu dostosowania strony internetowej Sklepu do potrzeb Użytkownika.

9.8 Użytkownik ma możliwość wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji przechowywania cookies. Wyłączenie opcji przechowywania cookies powoduje utratę funkcjonalności Sklepu, a w szczególności uniemożliwia złożenie zamówienia za pomocą strony internetowej formularza zamówienia Sklepu oraz rejestrację (założenie konta w Sklepie).

§ 10. Postanowienia końcowe

10.1 Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów pomiędzy Sprzedawcą (Usługodawcą) a Klientami i Usługobiorcami jest sąd powszechny właściwy według powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10.2 Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępnych poprzez złożenie do Wojewódzkiego Inspektora Handlowego wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego bądź wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki (jednak zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej Sprzedawca może odmówić udziału w postępowaniu mediacyjnym bądź nie zgodzić się na rozpatrzenie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki).

10.3 Szczegółowe informacje o sposobie dostępu do wymienionych w ustępie poprzednim trybów i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się m.in. na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

10.4 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

10.5 Postanowienia Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw Użytkowników (w tym Klientów) będących Konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, przysługujących im na mocy powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z tymi przepisami, pierwszeństwo zawsze mają powszechnie i bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

10.6 Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o wprowadzanych zmianach najpóźniej na 7 dni przed wejściem ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według tekstu Regulaminu sprzed wejścia w życie zmian. W wypadku jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze Sklepu.

10.7 Niniejszy Regulamin może zostać nieodpłatnie odtworzony, utrwalony i pozyskany poprzez wejście na podstronę httpss://offroadprime.pl/regulamin/ regulamin i dokonanie wydruku albo zapisanie pliku html z regulaminem na dysku twardym komputera.

10.8 Niniejszy regulamin obowiązuje od 22 stycznia 2018 roku.

Formularz odstąpienia od umowy: Pobierz .PDF

Formularz reklamacyjny: Pobierz .PDF